WHISTLEBLOWING

Společnost VBH, Vereinigter Baubeschlag Handel, s.r.o., se sídlem Žitavského 496, 156 00 Praha 5., IČ 48038849 tímto s účinností ke dni 10. 11. 2023 zavádí organizační směrnici vydanou dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů a zákona 172/2023 Sb., kterými se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů a navazujících předpisů. Kontaktní osobou pro tyto účely je Veronika Knoblochová (veronika.knoblochova@vbh.cz).