Váš kompetentní partner

VBH je profesionální značka pro okenní a dveřní kování. Naše nabídka přesahuje rámec čistě obchodních a logistických úkolů. Vidíme sebe jako kompetentního partnera, který se stará o své zákazníky. Proto nabízíme komplexní poradenství a řadu služeb, které usnadňují celý pracovní proces výrobců dveří a oken. Kromě našich on-line služeb jsme vždy rádi, že jsme zde pro vás. Kontaktujte případně VBH zástupce z vaší oblasti.

CE-fix - online platforma pro označení oken a dveří značkou CE

Díky své online platformě CE-fix nabízí společnost VBH praktické a pohodlné odborné řešení pro CE-značku pro celou oblast výroby oken a dveří. Centrální systémová platforma obsahuje a poskytuje řešení pro všechny skupiny materiálů jako jsou dřevo, kov a PVC. Po stisknutí tlačítka mohou výrobci získat všechny potřebné dokumenty CE pro své individuálně naplánované systémy prostřednictvím internetového portálu. 

Jako dodavatel systému poskytuje společnost VBH všechny potřebné dokumenty CE. Patří mezi ně mimo jiné produktový pas a popis systému ve formě výpisu listů dílů, pokyny pro zpracování a montáž a také pokyny k vlastní výrobě a kontrole výroby.V souladu s velikostí společnosti mají uživatelé také možnost volby mezi protokoly na zakázku, na pracovišti nebo na procesně orientované protokoly.

Spolupráce s iftRosenheim

Dokumenty CE jsou založeny na stovkách individuálních testů provedených renomovanou společností ift Rosenheim ve spolupráci se společností VBH. Platforma je doplňována novými systémy. Pokud existují menší odchylky od první zkoušky typu testu pro konstrukci, pak jsou uživatelům nabídnuty alternativy, z nichž si mohou zvolit odpovídající. Kromě toho mohou zajistit další zkoušky prostřednictvím společnosti VBH. Režim expertů a prémiový přístup nabízejí další služby, jako například certifikáty o tepelné nebo zvukové izolaci.

CE-značka

Označení CE lze provádět rychle a on-line od dubna 2008 s osvědčeným on-line řešením společnosti VBH CE-fix. Platforma je určena všem účastníkům průmyslu při výrobě oken a dveří, šetří čas i peníze jak malým tak i velký zákazníkům. Pro každý návrh systém kontroluje každou jednotlivou součást použitého celkového provedení. Porovnává to se stovkami individuálních vyšetření provedených ift Rosenheim. Milióny možných kombinací zaručují přesné zaznamenání individuálního návrhu výrobce. 
V důsledku toho jsou vydány snadno srozumitelné zkušební certifikáty-produktové pasy a praktická dokumentace, které přesně odpovídají návrhu výrobce.

Patří sem:

  • Doklad o první zkoušce typu (ITT) ve formě produktového pasu produktu
  • Listy komponent
  • Pokyny pro provoz, údržbu a zpracování 
  • Pokyny k instalaci a montáži
  • Protokoly pro řízení výroby
  • Pokyny pro údržbu a provoz s logem zákazníka

Logo a všechny základní údaje se automaticky zadávají do formulářů. Výrobci musí provádět pouze výrobní kontrolu ve své vlastní továrně. Tím je velmi usnadněné každodenní používání a na první pohled snadno srozumitelné protokoly a dokumentace VBH. Kromě toho jsou k dispozici ke stažení důležité dokumenty pro export.

CE-fix v expertním režimu – Jednotlivé položky bez dodatečných nákladů

Expertní režim s CE-fix umožňuje individuální rozdělení oken a dveří, které se liší od standardního provedení. Jen pár kroků bez dalších nákladů. Například mohou být identifikovány kredity pro okna s vyššími tepelnými ochrannými vlastnostmi. Pokud se hodnoty Ug nebo Psí změní, systém vypočítá nové výkonnostní charakteristiky během několika sekund a vytvoří příslušný jednotlivý doklad.

Poradenství s CE-fix

Mnoho výrobců proto využívá expertní režim jako prodejní nástroj. Srozumitelná a jasná dokumentace umožňuje stanovit zřetelné hodnoty výkonnosti již od začátku. Jednotlivé certifikáty jsou prakticky orientované na ilustraci a bez zdlouhavých teoretických vysvětlování. Stavitelům a architektům můžete ukázat kompletní dokumentaci plánovaného konstrukčního prvku přímo na notebooku. Vaši zákazníci obdrží spolehlivý doklad s uvedením všech relevantních konstrukčních prvků, včetně výrobce a názvu produktu, protože hlavní data uložená s CE-fixem nelze zmanipulovat. Správný výpočet je potvrzen certifikátem ift. Expertní režim CE-fix je jediným průmyslovým řešením, které tuto možnost nabízí.

Spolehlivé výpočty tepla a zkušební certifikáty – Prémiový přístup CE-fix

Prémiový přístup na platformě CE-fix nabízí rychlý a nákladově efektivní podrobný výpočet tepla a otestování konstrukcí oken a dveří. Další doklady lze pohodlně stáhnout. K dispozici je následující prémiový přístup: Prémiový přístup – Výpočet tepla.

Výpočet tepla s přístupem Premium

Pomocí výpočtu tepla PREMIUM získá uživatel výpočet prostupu tepla jako individuální doklad dle EN ISO 10077-1: 2006. Stejně jako u standardního výpočtu tepla je výpočet založen na příslušném dříve vytvořeném produktovém pasu produktu. Vysoký stupeň přizpůsobení výpočtů je založen na rozsáhlém výběru dřeva. Více než 26 druhů dřeva je uloženo v systému, mimo jiné i různé speciální dřeva jako Airotherm nebo Accoya. Navíc je možné individuálně měnit spodní okapnicové systémy, jako jsou okapnice a prahy pro ochranu proti povětrnostním vlivům.

Přístupové certifikáty testu Premium

Uživatelé přístupu Premium mohou mít přístup ke speciální oblasti stahování testovacích certifikátů v expertním režimu. Kromě toho, že výrobek danou skupinou prošel je k dispozici také několik protokolů o zvukové izolaci, propustnosti vzduchu a odolnosti proti zatížení větrem.

Paušální nebo předplacený

Prémiový přístup lze použít jako bezplatný nebo předplacený přístup. Paušální přístup stojí 35000 Kč ročně. Tím získáte neomezený přístup ke kompletní nabídce systému Ce-fix. Uživatelé mohou během jednoho roku provést neomezený počet tepelných výpočtů. Stejně tak je k dispozici neomezené množství stahování zkušebních protokolů a sestav.

CE-fix je uhrazen kredit 10000Kč. Pro každý výpočet tepla bude odečteno 550Kč, při každém stažení zkušební zprávy 1250Kč.